KUND

APM Terminals

SERVICE

+ Film
+ Annonser

SAMMANFATTNING

Är målsättningen att leverera Skandinaviens bästa kundupplevelse behöver man berätta hur det ska gå till. I vårt samarbete med APM Terminals står film i fokus för att synliggöra terminaloperatörens alla förbättringar.

Kommunikationen bakom en miljardsatsning

APM Terminals är en av världens största terminaloperatörer med 74 hamnar och mer än 100 logistikanläggningar i 69 länder.

Deras investeringsresa – mer än en miljard kronor har investerats i Göteborg med målsättningen att 2020 leverera Skandinaviens bästa kundupplevelse – har även inneburit en marknadsföringsresa. Alla förbättringar som utförts måste naturligtvis kommuniceras. Vår roll är främst idé och produktion av filmer för både internt och externt bruk, men vi stöttar också marknadsavdelningen med t ex annonser och säljstödsmaterial. Det övergripande målet är hela tiden att stärka varumärket och konceptet The Gothenburg Gateway.

Vill du berätta något med en varumärkesbyggande film eller annat rörligt material? Kontakta oss så kan vi diskutera allt från idé till produktion.

Vill du höra mer är du välkommen att kontakta Lisbeth Christensson:

E-post: lisbeth@plentymore.se
Tel: 0733-50 29 99 | 031-775 88 81