KUND

EAS

SERVICE

+ Branding
+ Logotyp
+ Grafisk profil
+ Design social media
+ Webbdesign

SAMMANFATTNING

EAS hade ett behov av att skapa en ny visuell identitet som skulle representera deras moderna och akademiska verksamhet på bästa möjliga sätt.

Tillväxt och digitalisering

EAS är en organisation som främjar och utbyter kunskap om orsakerna, naturlig utveckling, behandlingar och förebyggande åtgärder för aterosklerotisk sjukdom.

Organisationen har växt mycket och de senaste åren har verksamheten blivit mycket mer webbaserad. Det var viktigt att den nya identiteten fungerade väl på små skärmar, erbjöd dynamiska möjligheter och kunde anpassas till olika ”sub brands” inom organisationen.  

Vi skapade en design som speglar EAS verksamhet: kunskapsbyggare, mötesplats, expertiscentrum med fokus på blodkärl, blodflöde och hjärta. Symbolen visualiserar ett blodkärl med atherosclerosis. Mjuka och dynamiska element förmedlar flöde, utveckling och möten. Linjerna förmedlar precision och expertis. Vi implementerade också animationsfunktioner för att ge en dynamisk och engagerande användarupplevelse.

Den nya visuella identiteten för EAS har framgångsrikt förstärkt deras image som en modern och akademisk organisation. De kan nu kommunicera sitt budskap effektivt och användarvänligt på både små och stora skärmar. Den nya designen ger också EAS möjlighet att enkelt visualisera sina olika ”sub brands” och behålla en enhetlig och professionell identitet.

Webb

Colors

Behöver ditt företag eller organisation en ny enhetlig visuell identitet? Kontakta oss för ett första samtal om hur vi bäst kan hjälpa till.

Vill du höra mer är du välkommen att kontakta Lisbeth Christensson:

E-post: lisbeth@plentymore.se
Tel: 0733-50 29 99 | 031-775 88 81