KUND

Fiskano

SERVICE

+ Branding
+ Förpackningsdesign
+ Grafisk profil

SAMMANFATTNING

Lansering av en ny produktgrupp kräver flera lager i marknadsföringen. För Fiskano och deras nya ”Seafrozen line”, utvecklade vi ett nytt grafiskt manér och producerade digitala och analoga enheter som visar fördelarna med sjöfryst fisk.

Paketering från hav till tallrik

Fiskanos sjöfrysta fisk håller inte bara hög kvalitet, utan resulterar också i minskat klimatavtryck jämfört med traditionellt fryst fisk.

Med det som utgångspunkt, ansvarade vi för paketering och marknadsföring av den nya ”Seafrozen line”. Ett nytt grafiskt manér och budskapet ”den goda vägen från hav till tallrik” blev grunden som vi sedan tagit vidare till olika typer av säljstödsmaterial. Det har bland annat resulterat i förpackningsdesign, en box med produktprover, beskrivande broschyrer, digital presentation och en film.

Paketering från hav till tallrik

Fiskanos sjöfrysta fisk håller inte bara hög kvalitet, utan resulterar också i minskat klimatavtryck jämfört med traditionellt fryst fisk.

Med det som utgångspunkt, ansvarade vi för paketering och marknadsföring av den nya ”Seafrozen line”. Ett nytt grafiskt manér och budskapet ”den goda vägen från hav till tallrik” blev grunden som vi sedan tagit vidare till olika typer av säljstödsmaterial. Det har bland annat resulterat i förpackningsdesign, en box med produktprover, beskrivande broschyrer, digital presentation och en film.

Vill du få maximalt resultat av din lansering? Hör av dig så tar vi ett första möte.

Vill du höra mer är du välkommen att kontakta Emil Berg:

E-post: emil@plentymore.se
Tel: 0703-00 83 17