KUND

Gothenburg RoRo Terminal

SERVICE

+ Film
+ Brandbook

SAMMANFATTNING

Vill du säga något viktigt på ett effektfullt sätt är film ett fantastiskt verktyg. Budskapet som Gothenburg RoRo Terminal vill nå ut med är hållbarhet och hur det genomsyrar hela verksamheten. 

Hållbart från människa till maskin

Varje vecka hanterar Gothenburg RoRo Terminal import- och exportgods som transporteras med fartyg över hela Europa.

Som en viktig del i den svenska industrins logistikkedja har man satsat stort på att inte bara vara en RoRo-specialist, utan dessutom en hållbar sådan. En huvudingrediens i kommunikationen kring förändringsarbetet som genomförs är en verksamhetsfilm. I den vill man visa hållbarhetsinsatserna ur alla aspekter – från kajplatser till kontor och från människa till maskin.

Vårt filmuppdrag för Gothenburg RoRo sträckte sig från planering och filminspelning till animering och efterproduktion. Och förstås allt däremellan, som exempelvis manus och val av röst med exakt rätt tonalitet för filmen.

Uppdraget kompletterades med att skapa den grafiska formen för The RoRo Way, företagets värdegrund och plattformen det interna förändringsarbetet. 

The RoRo Way och filmen presenterades på en intern kickoff och filmen kommuniceras nu i företagets olika kanaler. 

Vill du kommunicera med hjälp av film? Hör av dig till oss så diskuterar vi vidare. 

Broschyr The RoRo way
Brandbook The RoRo way

Vill du höra mer är du välkommen att kontakta Lisbeth Christensson:

E-post: lisbeth@plentymore.se
Tel: 0733-50 29 99 | 031-775 88 81