KUND

ITW WELDING

SERVICE

+ Branding
+ Design
+ Mässmonter
+ Trycksaker

SAMMANFATTNING

Världens största svetsmässa, Schweissen & Schneiden, lockar besökare från hela världen. För att göra ett starkt intryck i utställningshallarna tog ITW Welding hjälp av oss i arbetet med sitt mässkoncept.

Tydligt koncept i hård konkurrens

Svetsmässan Schweissen & Schneiden i Tyskland arrangeras var fjärde år och lockar 50 000 besökare från 120 länder. Det gör att konkurrensen bland utställarna är hård och ett genomtänkt mässkoncept är därför ett måste.

ITW Welding deltog 2017 med en stor monter och i samarbete med oss utvecklades ett övergripande mässkoncept, design och kommunikation för att tydliggöra deras starka varumärken för mässbesökarna. ITW Welding är ett av sju affärsområden inom den amerikanska industrikoncernen ITW som erbjuder globala svetslösningar genom sina varumärken Miller, Elga, Hobart med flera, som vi arbetar kontinuerligt med.

Hur hittar man ett koncept som står ut i mässbruset? Hör av dig så pratar vi vidare om olika lösningar.