KUND

Svenska Livräddnings-sällskapet

SERVICE

+ Profil
+ Sociala medier
+ Trycksaker

SAMMANFATTNING

Ingen ska drunkna på grund av okunskap. Därför gör Svenska Livräddningssällskapet i Göteborg ett imponerande arbete inom områdena simkunnighet, vattensäkerhet och livräddning. Men för nå ut till fler behövdes en röd tråd i kommunikationen.

Livsviktig kommunikation

Med kurser och utbildningar ser Svenska Livräddningssällskapet i Göteborg till att så många som möjligt ska känna sig trygga och säkra i vattnet. Särskilt fokus läggs på barnens säkerhet.

För oss var det en självklarhet att hjälpa SLS med den röda tråd som de kände att de saknade i sin kommunikation. Vårt jobb bestod inledningsvis av en kommunikativ grund som ledde till flera insatser, däribland säljstödsmaterial och annonser som uppmärksammar SLS på ett tydligt sätt. Och nu också en ny webb med fokus på användarvänlighet och tillgänglighet.

Att de har lärt Göteborgare att simma sedan 1842, alltså 180 år (!) uppmärksammades i en kampanj på facebook, webbsidan och stränderna.

Tillsammans räddar vi liv

Genom korta filmer som syns i sociala medier når vi sponsorer och människor som bidrar med en gåva till den viktiga verksamheten under devisen Tillsammans räddar vi liv.

Vill du nå ut till fler målgrupper? Vi finns redo att prata mer med dig.

Vill du höra mer är du välkommen att kontakta Lisbeth Christensson:

E-post: lisbeth@plentymore.se
Tel: 0733-50 29 99 | 031-775 88 81