KUND

SIQ

SERVICE

+ Struktur
+ Wireframes
+ UX
+ Design
+ Prototyper

SAMMANFATTNING

En bra webb ska ha ett relevant innehåll och vara visuellt tilltalande. Men att göra navigeringen enkel för besökaren och underlätta för den som administrerar sidan är minst lika viktigt.

Uppdaterad kommunikativ design

Hopslagning av deras sju hemsidor

Ökad konvertering genom att tydliggöra utbildningar och kurser samt underlätta bokningsförfarandet

Förenklad administration

Struktur

Design

Startsida

Filtrering av utbildningar